polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

INFORMACJE OGÓLNE

 

Twoje prawo do prywatności jest dla nas szczególnie istotne. Niniejsza polityka prywatności została ustanowiona w celu zagwarantowania Ci bezpieczeństwa Twoich danych osobowych w zakresie ich pozyskiwania, zabezpieczania i przetwarzania w naszym serwisie internetowym w domenie www.cacane.pl.

 

Udostępniając nam swoje dane osobowe, akceptujesz zasady określone w naszej Polityce Prywatności.

 

 

KTO PRZETWARZA DANE OSOBOWE?

 

Udostępnione nam dane osobowe powierzone są administratorowi danych osobowych, którym jest: Grażyna Popenda, prowadząca działalność gospodarczą pod własnym imieniem i nazwiskiem, ul. Poprzeczna 2a/9, nr NIP: 954 131 60 50.

 

W celu zrealizowania zamówienia Twoje dane teleadresowe są udostępniane (powierzane) następującym kategoriom odbiorców:

  • Firmy kurierskie
  • Firmy obsługujące płatności
  • Firmy hostingowe

 

Każda z ww. firm, będących kontrahentami Cacane została wybrana z należytą starannością pod kątem posiadanego zaufania na rynku, posługiwania się bezpiecznymi protokołami, a dodatkowo firmy te są związane z Cacane osobnym porozumieniem (umowa, regulamin) dotyczącym ochrony danych powierzonych.

 

 

JAKIE DANE OSOBOWE GROMADZIMY?

 

Korzystający z naszego sklepu klienci pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują by podać nam swoje dane. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez cacane wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją oprogramowaniem sklepu. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Złożenie zamówienia lub zamówienie Newslettera wymaga wypełnienia formularza, w którym należy podać informacje umożliwiające kontakt mailowy i ew. telefoniczny, identyfikację dokonania wpłaty, pełny adres dostawy zamówionych produktów. Informacje podane w formularzu są przez nas wykorzystywane do niezbędnych kontaktów z naszymi klientami oraz w celu zidentyfikowania płatności oraz dostarczenia zamówionych produktów.

 

 

W JAKIM CELU JE WYKORZYSTUJEMY?

 

Przekazane nam dane osobowe wykorzystujemy do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych przez Ciebie zamówień, umożliwienia dostępu do ekskluzywnych materiałów znajdujących się w naszym serwisie internetowym, realizowania procedury reklamacyjnej, wysyłania bezpłatnych newsletterów, personalizowania Twoich odwiedzin w naszym serwisie internetowym, czy wykorzystywania przez Ciebie oferowanych przez nas produktów i umożliwia nam poprawić jakość świadczonych przez nas usług.

 

 

CZY MASZ DOSTĘP DO UDOSTĘPNIONYCH PRZEZE CIEBIE DANYCH OSOBOWYCH?

 

Żądanie usunięcia wszystkich danych osobowych będziemy traktować jako żądanie usunięcia Konta.
Usunięcie danych teleadresowych ze zrealizowanego zamówienia i wystawionego dokumentu sprzedaży nie jest możliwe. Podstawa prawna: art. 17 RODO

 

Masz prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzieliłeś w momencie rejestracji do naszego serwisu i w każdym momencie korzystania z serwisu. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Podstawa prawna: art. 7 RODO.

 

 

W JAKI SPOSÓB CHRONIMY TWOJE DANE OSOBOWE?

 

Bezpieczeństwo danych osobowych w naszym serwisie internetowym jest traktowane z należytą uwagą. W razie zaistnienia takiej potrzeby, podejmujemy kroki niezbędne do jego zapewnienia, obejmujące zastosowanie wszelkich niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych, mając w szczególności na uwadze zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Zastosowane środki nie dają całkowitej gwarancji, że dane osobowe nie zostaną udostępnione, zmienione lub usunięte wskutek awarii lub błędów oprogramowania służącego ochronie tych danych, takiego jak na przykład zapory (firewalle).

 

Dokładamy należytej staranności, by Twoje dane osobowe były przetwarzane i chronione zgodnie z wymogami przewidzianymi przepisami prawa, bezpiecznie przechowywane i transferowane wyłącznie z zapewnieniem odpowiedniej ochrony.

 

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa Twoich danych, prosimy o kontakt.

 

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe przechowujemy przez okres posiadania Konta w serwisie cacane.pl, dla celów realizacji zakupów zgodnie z regulaminem sklepu. Po usunięciu Konta Twoje dane zostaną zanonimizowane, za wyjątkiem informacji o wyrażonych zgodach (te dane będziemy przechowywać jeszcze przez okres 3 lat od usunięcia Konta dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług).

Dane osobowe Użytkowników niezalogowanych przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na ich urządzeniach plików cookies. Dane figurujące na dokumentach księgowych przechowywane będą zgodnie z prawem skarbowym, przez okres 5 lat.

 

PLIKI COOKIES

 

Pliki cookies są małymi fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na nasz serwis internetowy. Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do śledzenia Twoich preferencji, prowadzenia akcji promocyjnych, śledzenia liczby odwiedzających i schematów ruchu sieciowego.

 

Pliki cookie nie zawierają danych które pozwoliłyby na Twoją identyfikację. Co więcej, pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla Twojego urządzenia, a także nie modyfikują jego ustawień ani ustawień oprogramowania, z którego korzystasz na urządzeniu. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.

 

Jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były instalowane na Twoim urządzeniu, możesz je wyłączyć w Twojej przeglądarce internetowej. Opcję tą zwykle można znaleźć w ustawieniach bezpieczeństwa Twojej przeglądarki. Miej na uwadze, że całkowite wyłączenie plików cookies w Twojej przeglądarce może utrudnić korzystanie z naszej strony internetowej.

 

LINKI DO INNYCH SERWISÓW INTERNETOWYCH

 

Nasza strona internetowa może zawierać odnośniki (linki) do innych serwisów internetowych. W razie ich odwiedzenia prosimy zapoznać się z politykami prywatności oraz politykami wykorzystywania plików cookies obowiązującymi na tych serwisach, a w razie ich braku - byście skontaktowali się z redakcją danego serwisu celem uzyskania informacji na ten temat.

 

Oświadczamy, że nie mamy wpływu na prowadzoną przez administratorów tych serwisów politykę prywatności, ani politykę wykorzystywania plików cookies. Nie ponosimy odpowiedzialności za sposób w jaki stosowane są zasady ochrony danych osobowych na tych serwisach i ewentualne szkody z tym związane.

 

REGULAMIN

 

Prosimy ponadto o zapoznanie się z naszym regulaminem, obejmującym zasady korzystania z naszego sklepu internetowego, w tym szczególności postanowienia dotyczące naszej odpowiedzialności.

 

KONTAKT

 

W razie jakichkolwiek kwestii związanych z niniejszą Polityką Prywatności, możesz kontaktować się z nami poprzez adres email: biuro@cacane.pl.

 

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

 

Wszelkie zmiany do Polityki Prywatności zostaną zamieszczone na naszym serwisie internetowym. Zalecamy regularne sprawdzanie serwisu w celu sprawdzenia aktualnej wersji naszej Polityki Prywatności.

 

Ostatnia modyfikacja miała miejsce w dniu 29 września 2019r.